Prin decizia cu nr. 561 din 09.05.2024, Curtea de Apel București, Secția I Penală, a admis, printre altele, apelul formulat de către clienta noastră. Față de aceasta, Curtea de Apel București dispune în temeiul art.421 alin.1 pct.2 lit.b Cod procedură penală și art.2 din Protocolul nr.7 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale: Desființează, în integralitate, sentința penală atacată și dispune rejudecarea cauzei de către aceeași instanță.

A constatat astfel Curtea de Apel București că, în esență, hotărârea pronunțată de către Tribunalul Călărași, este nemotivată și că exprimă doar o aparență de motivare.

A arătat Curtea că: “De asemenea, în cuprinsul hotărârii nu se regăseşte nicio analiză proprie a primei instanţe a materialului probator administrat din care ar rezulta cu certitudine săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, respectiv de complicitate la abuz în serviciu, instanţa de fond rezumându-se, după expunerea situaţiei de fapt în extenso (care constă în copierea fidelă a actului de sesizare), la redarea declaraţiilor date de inculpaţi şi martori în cursul cercetării judecătoreşti, fără a preciza care sunt elementele de fapt din cuprinsul acestora care susțin ori, dimpotrivă, infirmă situația de fapt rezultată din alte probe.Prin urmare, judecătorul fondului nu a efectuat o analiză coroborată a probelor administrate, prin raportare la apărările inculpaților, iar în aceste condiții soluția dispusă pare a fi rodul arbitrariului.”

În cauză, prejudiciul total s-a ridicat la suma de peste 6.500.000 lei.

În calea de atac a apelului, clienta noastră a fost asistată de către avocat Adelina Murariu și Sebastian Murariu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *