Prin Sentința 2248/2024 din 26.04.2024 a Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă, a dispus respingerea acțiunii formulate de către reclamanta DGRFPB – ANAF Sector 2 împotriva clientului nostru.

În fapt, s-a solicitat de către reclamanta, obligarea clientului nostru la plata sumei de 122949 lei în baza art. 169 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Reclamanta a formulat o cerere de chemare în judecată împotriva clientului nostru susținând că acesta este responsabil de modalitatea de defectuoasă de administrare a societății și că a dispus în interes personal continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăți.

Apărările formulate în cauză au vizat faptul că, presupusul prejudiciu imputat clientului nostru este nelegal întrucât toate datoriile acumulate de către această persoană juridică au fost înainte ca clientul nostru să preia societatea. În fapt, datoriile vizau o perioadă anterioară anului 2022 când clientul a preluat societatea și pe care a administrat-o pe cât de bine s-a putut.

De asemenea, reclamanta nu a făcut a arătat modalitatea concretă prin care clientul nostru a avut o conduită și o administrare defectuoasă. Reclamanta a formulat o cerere standard, neargumentată, susținând doar că trebuie tras la răspundere administratorul societății pentru prejudiciul existent. Cu toate acestea, pentru aplicarea art. 169 alin. (1) litera c), reclamanta trebuia să indice și să probeze în ce au constat activitățile desfășurate de administrator și care a fost interesul personal care fi dus în mod inevitabil la încetarea de plăți. Contrar susținerilor reclamantei, nu este suficientă solicitarea aplicării dispozițiilor Legii nr. 85/2014. Mai mult decât atât, nu trebuie scăpat din vedere că judecătorul sindic poate obliga la suportarea pasivului nu doar organele de conducere actuale ale persoanei juridice, ci și alte persoane care au cauzat starea de insolvență.

Clientul nostru a fost reprezentat în instanță de către avocat Andrei-Sebastian Murariu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *