În cadrul ramurii dreptului societar, cabinetul prestează mai multe activități necesare societăților comerciale. Activitățile constau în asistența și reprezentarea persoanelor juridice precum și consultanță acordată în vederea modificării documentelor la Registrul comerțului.

Înființare de societăți, modificarea actului constitutiv, numirea/revocarea administratorilor, recuperarea de creanțe

Înființare de societăți online

Oferim asistență și reprezentare în vederea înființării de societăți precum și redactarea tuturor actelor necesare. Având în vedere că existăm într-o eră digitală, totul se va desfășura în mediul online. Vă redactăm actele necesare după care vi le trimitem iar dumneavoastră ni le veți trimite semnate și scanate. Minimalizăm astfel timpul pierdut cu drumul și așteptarea la Registru.

Înființarea unei societăți implică mai multe demersuri. În primul rând va fi necesară o rezervare de denumire iar ulterior redactarea unui act constitutiv, alături de documentele de identificare ale fondatorilor, dovada deținerii unui spațiu în care se va desfășura activitatea. Pe lângă acestea, în funcție de context vor mai fi necesare și alte documente autentificate de un notar public sau emise de către o bancă.

Statul român încurajează înființarea societăților și a eliminat o mare parte dintre taxe. Pentru înființare, la ONRC se plătește doar publicarea actului constitutiv în monitorul oficial. Pentru celelalte activități taxele variază (spre exemplu, taxele se calculează în funcție de numărul de caractere din decizia adunării generale a asociaților/asociatului unic).

Înființarea unei societăți durează în general cam 3 zile. Dacă dosarul nu este corect întocmit atunci înființarea poate fi amânată până la un anumit termen stabilit.

Service Area:

Aveți nevoie de asistență juridică?