Clientul a apelat la serviciile societații noastre de avocați, întrucât, a încheiat un contract de vânzare cumpărare cu un vânzător pentru achizționarea unui autoturism marca BMW pentru suma de 9.500 de euro. Cerința esențială pe care a avut-o clientul nostru de la vânzător a fost să i se comunice dacă autoturismul pe care îl achiziționează a avut accident sau nu.

Pârâtul (vânzătorul) s-a dovedit a fi o persoană de rea-credință, elaborând un plan bine pus la punct pentru a-l înșela pe clientul nostru. În esență, acesta a comunicat că mașina se află într-o stare foarte bună, nu a avut accident și că acest aspect îl cunoaște foarte bine întrucât autoturismul este achiziționat de la o verișoară de a sa.

Administrând probatoriu în cauză, înscrisuri și martori, s-a constatat că, autoturismul a avut daună totală, fiind reparat de către vânzător. Mai mult decât atât, acesta a înlocuit și motorul autoturismului cu un alt motor, iar clientul nostru nu a putut să obțină inspecția tehnică periodică întrucât seria motorului instalat nu corespundea cu seria motorului din cartea tehnică a autoturismului.

Martorul audiat în cauză (fostul proprietar al autoturismului ce a avut daună totală) a declarat că autoturismul a avut daună totală și că a vândut epava către pârât pentru suma de 2000 euro. Tot martorul a declarat că pârâtul i-a comunicat că mai are încă două mașini asemănătoare cu aceasta pe care o cumpără. De asemenea, martorul a declarat că nu există nicio legătură de rudenie între el și pârât. La dosar au fost atașate și capturi de ecran cu autoturismul ce a avut daună totală.

Drept urmare, după administrarea probatoriului, Judecătoria Sectorului 4 București a dispus: Admite in parte cererea. Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul. Dispune anularea contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport nr. 21920/28.05.2019 încheiat între reclamant şi pârât şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului prin obligarea reclamantului la restituirea către pârât a autoturismului care a făcut obiectul contractului şi obligarea pârâtului la restituirea către reclamant a preţului vânzării, respectiv a sumei de 9.500 Euro. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 5000 lei cu titlu de daune-interese. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria sectorului 4 Bucureşti. Pronunţată azi, 27.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

În consecință, am dovedit că persoanele care achiziționează autoturisme avariate, ulterior reparate și puse înapoi înspre vânzare, dacă cumpărătorul nu a fost informat cu privire la aceasta situație, pot solicita rezoluțiunea contractelor de vânzare-cumpărare astfel încheiate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *