O întrebare frecventă la care soții doresc să afle răspunsul este ce acte sunt necesare pentru procesul de divorț în instanță?

Pentru a intenta un proces de divorț în instanță sunt necesare doar câteva documente de stare civilă și anume:

  1. Cărțile de identitate ale celor doi soți;
  2. Certificatul de căsătorie.

Acestea ar fi actele minimale pentru o situație relativ simplă și anume divorțul fără minori, prin acord sau din culpa unuia dintre soți.

În schimb, dacă există minori în cauză, pe lângă actele mai sus menționate vor fi necesare și certificatele de naștere ale minorilor.

Dacă se solicită și stabilirea domiciliului minorului la unul dintre soți atunci va fi necesară și o dovadă a veniturilor precum și o locuință (un act de proprietate sau un contract de închiriere sau orice alt care să dovedească că aveți dreptul să locuiți la adresa respectivă). De asemenea, este necesară și o adeverință de venit din care să reiasă că aveți mijloacele necesare pentru a crește copilul și să îl întrețineți. E util să aveți un loc de muncă.

Mai mult decât atât, dacă solicitați și o pensie de întreținere, ar fi util să aveți și o copie de pe contractul de muncă al celuilalt soț sau să solicitați instanței să facă verificările în acest sens printr-o adresă către angajator sau ANAF.

Referitor la acte, acestea ar fi necesare pentru a putea demara procesul de divorț însă, probatoriul în cauză, în funcție de ceea ce vă doriți și de cum vă consiliază avocatul, poate fi mai mare. Spre exemplu, pentru a dovedi culpa exclusivă a celuilalt soț în destrămarea căsătoriei atunci va trebui să aduceți martori care să cunoască personal faptele pe care vreți să le dovediți. De asemenea, înregistrările audio sau video pot fi folosite ca probe în dovedirea pretențiilor. Interogatoriile gândite și scrise într-o modalitate ingenioasă vă vor ajuta în câștigarea procesului. Astfel, a nu se confunda probatoriul necesar dovedirii unei anumite situații de fapt, cu actele necesare procesului de divorț.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *